آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

"بنام آنکه هستی را آفرید وهدایت را راه گشای بشرقرار داد،وبرای این هدایت وطریقت رهبرانی برگزیدتا ما،انسانها از آدم تا خاتم(ص) بتوانیم درمسیرحرکت انسانی والهی راه را از بیراهه دربیابیم"

"راه فردا که در پیش داریم راه نرفته ی ماست، آن را درست بپیماییم "

آخرین نظرات

آرام باش،توکل کن،تفکر کن،آستینت را بالا بزن؛آنگاه دستان خدا را خواهی دید که زودتر از تو مشغول شده اند.حضرت علی(ع)


ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم.امام خمینی (ره)


راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود،کسی جرئت این همه جسارت وشرارت ر ا با فرزندان معنوی رسول الله (ص) داشت؟امام روح الله