آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

"بنام آنکه هستی را آفرید وهدایت را راه گشای بشرقرار داد،وبرای این هدایت وطریقت رهبرانی برگزیدتا ما،انسانها از آدم تا خاتم(ص) بتوانیم درمسیرحرکت انسانی والهی راه را از بیراهه دربیابیم"

"راه فردا که در پیش داریم راه نرفته ی ماست، آن را درست بپیماییم "

آخرین نظرات

امام سجاد علیه السلام میفرماید:

 هنگامى که خداوند اولین و آخرین را جمع کند ندا کننده‏اى فریاد می‏زند: کجایند آنان که در راه خدا دوستى و معاشرت داشتند؟

  پس گروهى برمی ‏خیزند، به آنان خطاب مى‏کنند، بدون حساب به بهشت بروید، ملائکه در راه بهشت به آنان برخورد مى‏کنند و مى‏پرسند: کجا؟ می‏گویند: بهشت بدون حساب، می ‏پرسند: از چه حزبى هستید؟

 جواب میگویند: دوستى کنندگان در راه خدا، می‏گویند: عملشان چیست؟ پاسخ می‏دهند: در راه خدا دوستى و دشمنى داشتیم. ملائکه می‏گویند: چه نیکوست اجر عمل کنندگان