آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

"بنام آنکه هستی را آفرید وهدایت را راه گشای بشرقرار داد،وبرای این هدایت وطریقت رهبرانی برگزیدتا ما،انسانها از آدم تا خاتم(ص) بتوانیم درمسیرحرکت انسانی والهی راه را از بیراهه دربیابیم"

"راه فردا که در پیش داریم راه نرفته ی ماست، آن را درست بپیماییم "

آخرین نظرات

کلام امیرالمومنین علی(ع):

زمانی که شکم از خوراکی های مباح انباشته گردد دل از دیدن خیر و صلاح کور می شود.

( غررالحکم /ح8154)

کسی که به شرافت نفس خود آگاه شد شایسته است آن را از پستی دنیا منزه کند.

(غررالحکم /ص136)